Den här ånglokomobilen från ADE (August Danielsson i Insjön) kunde ändras från att vara en stationär maskin till en körbar lokomobil.