Den här modellen var speciellt gjord för Firma Eskader i Stockholm. De ville ha en ångmaskin för marint bruk, därav pekar drivaxeln akterut så man kan ansluta en propelleraxel. Modellen gjordes i en serie om ca 100 enheter och delar basplatta och övriga delar med lokomobilen ADE 49/11.