Carl Särenholm startade sin verkstadsverksamhet i Eskilstuna omkring år 1895. Grundaren, Fabrikör Carl Särenholm, hade redan i tolvårsåldern börjat inom verkstadindustrin och sedermera vidareutbildat sig utomlands i bla. Tyskland och Frankrike. Företaget startade med tillverkning av ritbestick och andra instrument. Efterhand övergick produktionen till pressade artiklar av stål och metall.

Under 1930-talet övertog man Eskilstuna våg- och kassaskåpsfabrik, och verksamheten expanderade och övergick i ett aktiebolag.

En av Särenholms ångmaskiner finns med på bild i en annons från Albert Brunskog 1899.

Eskilstuna adresskalender, 1902

Eskilstuna adresskalender, 1908

Eskilstuna adresskalender, 1913